Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Pròxims Esdeveniments


CHEQ 4

Verificació de l'exigència HE 4 "contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària" aplicació de l'IDAE

Aplicacions

Eina de càlcul del DB HR

Eina de càlcul per a l'opció general del DB HR "Protecció contra el soroll" 

Aplicacions

Eines de càlcul DB HE 1

Justificació de compliment del DB HE 1 "Limitació de la demanda energètica" projecte executiu

Aplicacions

PLA DE MANTENIMENT EDIFICIS D’HABITATGES EXISTENTS

L’Oficina Consultora Tècnica posa a disposició dels arquitectes una aplicació per generar un document de recomanacions d'operacions de manteniment per a les zones...

Aplicacions

Control de qualitat en l'edificació d'habitatges.

 D 375/1988 (DOGC 28/12/1988)  

Textos legals

Pàgines