Subvencions per a millores d’habitabilitat en habitatges individuals o unifamiliars de l'AMB

Fins el 31/10/2018 (presentació de la documentació)

Documents informatius

Documents informatius de Gestió de Residus

publicacions ITEC (1995) metodologia per a l'avaluació i revalorització dels residus

Documents informatius

Decret 75/2020 de turisme de Catalunya

(DOGC 06/08/2020)

Textos legals

Convocatoria 2016 Ajuts per a la rehabilitació d'edificis a Barcelona ciutat

ANUNCI de convocatòria general per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges a la ciutat de Barcelona per a l'any 2016. (DOGC29/2/2016)

Textos legals

Convocatòria 2015 d'ajuts a la rehabilitació Àrea metropolitana BCN

Bases reguladores d'ajuts a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial per als municipios que integren l'àrea metropolitana de Barcelona. Anunci BOPB 23/2/2015

Textos legals

Manual de bastides, accessibilitat i mobilitat

Ajuntament de Barcelona

Manuals i Guies

Guia per gestionar la rehabilitació d'un edifici d'habitatges

Guia adreçada a facilitar informació al ciutadà sobre el protocol a seguir en obres de rehabilitació d'un edifici d'habitatges

Manuals i Guies

CCAE-2009

Accés a la Classificació Catalana d'Activitats Empresarials-2009

Documents informatius

Informació vinculacions

COAC Estudiant, Graduats i amb títol no homologat i Simpatitzants.

Documents informatius

Guies per a la gestió i l'avaluació de la contaminació acústica

Guies elaborades pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Documents informatius

Model de recollida persona autoritzada

AUTORITZACIÓ PER A LA RECOLLIDA DE CERTIFICATS I ACREDITACIONS

Plantilles i fitxes

Guia Tècnica del RD 486/1997, condicions dels llocs de treball

Guia tècnica de l'INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo)

Manuals i Guies

Pàgines