Documents informatius de Gestió de Residus

publicacions ITEC (1995) metodologia per a l'avaluació i revalorització dels residus

Documents informatius

Manual de bastides, accessibilitat i mobilitat

Ajuntament de Barcelona

Manuals i Guies

Guia per gestionar la rehabilitació d'un edifici d'habitatges

Guia adreçada a facilitar informació al ciutadà sobre el protocol a seguir en obres de rehabilitació d'un edifici d'habitatges

Manuals i Guies

CCAE-2009

Accés a la Classificació Catalana d'Activitats Empresarials-2009

Documents informatius

Guies per a la gestió i l'avaluació de la contaminació acústica

Guies elaborades pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Documents informatius

Informació vinculacions

COAC Estudiant, Graduats i amb títol no homologat i Simpatitzants.

Documents informatius

Decret 75/2020 de turisme de Catalunya

(DOGC 06/08/2020)

Textos legals

Model de recollida persona autoritzada

AUTORITZACIÓ PER A LA RECOLLIDA DE CERTIFICATS I ACREDITACIONS

Plantilles i fitxes

Guia Tècnica del RD 486/1997, condicions dels llocs de treball

Guia tècnica de l'INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo)

Manuals i Guies

Residuos y suelos contaminados.

Llei 22/2011 (BOE 29/7/2011)

Textos legals

Convocatòria (programa PAREER) ajuts per a la rehabilitació energètica

Convocatòria del "programa de ayudas para la rehabilitació energètica de edificios existentes del sector residencial (uso vivienda y hotelero)" de l'IDAE

Textos legals

Pàgines