Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Manuals correu COAC Emaas i condicions del servei

  https://www.arquitectes.cat/ca/TIC/correu-manuals 

Manuals i Guies

Información colegiación título dentro UE

PROCEDIMIENTOS COLEGIALES PARA EL ESTABLECIMIENTO O PRESTACIÓN OCASIONAL DE SERVICIOS EN CATALUÑA POR PARTE DE ARQUITECTOS PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA

Documents informatius

D 112/2010

Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives

Textos legals

Annex D DB SE Avaluació estructural en edificis existents

Extracte del DB SE relatiu a l'avaluació de la seguretat estructural en edificis existents

Textos legals

Disposiciones de libre circulación de los productos de construcción.

RD 1630/1992, de 29 de setembre, de transposició de la Directiva 89/106/CEE, modificat per RD 1329/1995  

Textos legals

Consulta al Catàleg de residus de Catalunya

Accés a la Guia sobre la codificació, la classificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya

Documents informatius

Sol·licitud inscripció societat

PETICIÓ DE REGISTRE COL·LEGIAL DE SOCIETAT PROFESSIONAL

Plantilles i fitxes

Pla d’acció del COAC 2019

Pla d’acció del COAC per la sostenibilitat en el marc del "Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022” de l’Ajuntament de Barcelona. 

Documents informatius

Adjudicació ajuts cooperació 2018

Adjudicació ajuts cooperació 2018 

Documents informatius

Llei 20/2009

de prevenció i control ambiental de les activitats

Textos legals

Pàgines