Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Información colegiación título dentro UE

PROCEDIMIENTOS COLEGIALES PARA EL ESTABLECIMIENTO O PRESTACIÓN OCASIONAL DE SERVICIOS EN CATALUÑA POR PARTE DE ARQUITECTOS PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA

Documents informatius

Disposiciones de libre circulación de los productos de construcción.

RD 1630/1992, de 29 de setembre, de transposició de la Directiva 89/106/CEE, modificat per RD 1329/1995  

Textos legals

Annex D DB SE Avaluació estructural en edificis existents

Extracte del DB SE relatiu a l'avaluació de la seguretat estructural en edificis existents

Textos legals

Compensacions membres junta

Fixació de les compensacions dels membres de Junta de Govern

Documents informatius

Sol·licitud inscripció societat

PETICIÓ DE REGISTRE COL·LEGIAL DE SOCIETAT PROFESSIONAL

Plantilles i fitxes

Llistat de la Codificació europea de residus

Accés al catàleg de residus de catalunya i al catàleg europeu de residus

Documents informatius

D 112/2010

Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives

Textos legals

Llei 20/2009

de prevenció i control ambiental de les activitats

Textos legals

Pla d’acció del COAC 2019

Pla d’acció del COAC per la sostenibilitat en el marc del "Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022” de l’Ajuntament de Barcelona. 

Documents informatius

D Llei 1/2009

d'ordenació dels equipaments comercials

Textos legals

Pàgines