Equip de la Delegació

Delegada
Neus Roca Cambras
T. 972 272 700
del.olot@coac.net

Cap de servei
Francesc Baquer Font

Grup de treball 

Eduard Callís Freixas
Joan Carles Roqué
Sílvia Costa 
Marc Torra Ferrer
Arnau Vergés Tejero

Visat
Lurdes Ferran
visat.olot@coac.cat

Administració
Montserrat Vila
del.olot@coac.cat